Polymex-7015-Tek Bileşenli Epoksi Laminasyon Yapıştırıcısı

ÜRÜN TANIMI

Epoksi bazlı, solventsiz, tek bileşenli, yoğun akıcı özellikte yüksek ısı ile kürlenen soğuk ve sıcak ortamlara dayanıklı yüksek yapışma gücüne sahip çok amaçlı yapıştırıcıdır.Polymex-7015-Tek Bileşenli Epoksi Laminasyon Yapıştırıcısı

ÖZELLİKLER

 • Solventsiz yapıştırıcıdır.
 • Yüksek yapıştırma mukavemetine sahiptir. Suya, neme, ısıya dayanıklıdır.
 • Emici olmayan yüzeylerin birbirine yapışmasında (örnek: çelik, metal yüzey üzerine cam, mermer, seramik, plastik yapıştırılması) iyi netice verir.
 • Ürün ayrışmaya uğramaz, açma bırakma yapmaz. Yüksek sıcaklık farklılıklarına mükemmel uyumludur.

UYGULAMA

Yapıştırıcı uygulanacak zemin temiz, kuru, yağ ve zemine tutunmayı engelleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. POLYMEX her 2 yüzey için lamine edildikten sonra sıcak bir fırın içerisinde 1650C sıcaklıkta 28 dakika süre ile kürleşmesi sağlanmalıdır. Sıcaklık artırılırsa bu süre kısalır, soğuk işlemlerde bu süre uzayabilir. Islak ve çok nemli yüzeylere ürün yapışmaz. P-7015-Tek Bileşenli Epoksi Laminasyon Yapıştırıcısı

UYGULAMA ALANLARI

 • Elektronik kart ve devrelerin yapıştırılması ve doldurulmasında,
 • Beyaz eşyaların üst kapaklarının yapıştırılmasında,
 • Yalıtım kaplamalarında,
 • Doğal taş, seramik, granit mermer ve dekoratif tuğlalarda,
 • Metal saç ve galvaniz yüzeylerde,
 • Strafor, polistiren levha, ABS levha yapıştırmada,
 • Tek Bileşenli Epoksi Laminasyon Yapıştırıcısı

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

POLYMEX’ın öncelikleri, faaliyet alanı gereği “HAYATA SAYGI”, “ÖNCE İNSAN” ve “ÖNCE GÜVENLİK”tir.

Bu ilkeler doğrultusunda şirket şunları taahhüt eder:

 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uymak,
 • Sürdürülebilir bir çevre için doğal kaynakların kullanımını en aza indirecek, çevre kirliliğini önleyecek ve enerji kaynaklarını en verimli ve ekonomik şekilde kullanacak çalışmaları yapmak,
 • Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmak için gerekli önlemleri almak ve yatırım yapmak,
 • Ürün geliştirme sürecinde çevre ve iş güvenliği gerekliliklerini ön planda tutmak,
 • Personelin ve tüm paydaşların sağlık, güvenlik ve çevre konularında farkındalığını artıracak eğitimler ve hizmetler düzenlemek,
 • İş sağlığı, güvenliği ve çevreyi tehdit eden riskleri önceden belirlemek ve bu risklere karşı önleyici tedbirler geliştirmek,
 • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için sağlık, güvenlik ve çevre hedefleri belirlemek ve bu hedefleri düzenli olarak revize etmek,
 • Süreçleri sırasında ve ürünlerden üretilen atıkların geri kazanılması için araçlar yaratmak; atık özelliklerine göre kontrollü sınıflandırma, ayırma ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirir.
 • Tüm çalışanlar sağlık, güvenlik ve çevre konularında aktif rol alır, hedeflere ulaşmada rol alır, sorumluluk alanlarında katılımcıyı teşvik eder,

Bu sözler doğrultusunda faaliyetlerini standart hale getirmek ve sürdürmek amacıyla sistemine ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerini alan POLYMEX, yönetim desteği ve personel hassasiyeti ile sürdürülebilir bir dünya yaratmak için çalışmalarına devam etmektedir. Polymex Kimya.

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, Polymex kimya‘nın kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

Polymex-7015-Tek Bileşenli Epoksi Laminasyon Yapıştırıcısı