Polymex-7011-Helikopter Pisti Zemin Astarı

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, katı madde oranı %100 yüksek, mükemmel korozyon direncine sahip, epoksi reçine esaslı astardır.

P-7011-Helikopter Pisti Zemin Astarı

ÖZELLİKLER

Darbe ve aşınma direnci yüksek,

Ağır atmosferik koşullara dayanıklı,

Mükemmel yapışma,

Kolay uygulanabilir,

Korozyona karşı mükemmel koruma,

Pot life (Uygulama süresi):

10°C 6 saat

23°C 4 saat

Kuruma süresi:

10°C 20 saat

23°C 16 saat

 

UYGULAMA ALANLARI

Metal yüzeyleri mekanik ve atmosferik korozyondan korumak amacı ile polymex-7011-Astar Helikopter Pisti Zemin Kaplaması için astar olarak kullanılır. MIL PRF 24667 Tip I Kompozisyon C’ye uygun olarak üretilmiştir. Helikopter Pisti Zemin Astarı

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı Çelik Yüzeyler:

Uygulama yapılacak yüzey kirlerden arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Metal yüzeydeki yag ve gres, deterjan veya buhar yardımıyla temizlenmeli, tuz ve diğer kirlilikler yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir. Optimum performans için Near-White Metal Blast Cleaning (SSPC-SP10) yapılabilir. Temizlik sonrasında, en iyi sonucun alınabilmesi için, ISO 8501-1 standardına göre Sa 2½ seviyesinde raspalama yapılmalıdır.

Aluminyum Yüzeyler:

Aluminyum ve hafif alaşım yüzeyler solvent ile temizlik yapılıp ve yüzeyde aşındırıcı raspa yapılır. P-7011-Helikopter Pisti Zemin Astarı

Uygulama Koşulları / Limitler

Yüzey Sıcaklığı: En az +10°C / En fazla +39°C

Çevre Sıcaklığı: En az +10°C / En fazla +45°C

Yüzey Rutubet İçeriği: Rutubet oranı ağırlıkça < 3%

Bağıl Nem: En fazla 85%

Çiğ Noktası: Yüzey zemin sıcaklığı yoğuşma noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır.

Karışımın hazırlanması

A komponenti kendi içinde karıştırılır, daha sonra küçük kutudaki sertleştiricinin tamamı ana malzemenin içine dökülerek homojen karışım elde edene kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım 3-4 dakika dinlendirildikten sonra 3 saat (23°C) içerisinde kullanılmalıdır. P-7011-Helikopter Pisti Zemin Astarı

Uygulama aletleri:

Fırça, rulo, Airless spray

Tiner: İNCELTME YAPILMAZ.

Temizlik: Polymex Tiner ile kullanılan ekipmanlar boyanın kurumadan evvel temizlenmelidir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

POLYMEX’ın öncelikleri, faaliyet alanı gereği “HAYATA SAYGI”, “ÖNCE İNSAN” ve “ÖNCE GÜVENLİK”tir.

Bu ilkeler doğrultusunda şirket şunları taahhüt eder:

  • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uymak,
  • Sürdürülebilir bir çevre için doğal kaynakların kullanımını en aza indirecek, çevre kirliliğini önleyecek ve enerji kaynaklarını en verimli ve ekonomik şekilde kullanacak çalışmaları yapmak,
  • Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmak için gerekli önlemleri almak ve yatırım yapmak,
  • Ürün geliştirme sürecinde çevre ve iş güvenliği gerekliliklerini ön planda tutmak,
  • Personelin ve tüm paydaşların sağlık, güvenlik ve çevre konularında farkındalığını artıracak eğitimler ve hizmetler düzenlemek,
  • İş sağlığı, güvenliği ve çevreyi tehdit eden riskleri önceden belirlemek ve bu risklere karşı önleyici tedbirler geliştirmek,
  • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için sağlık, güvenlik ve çevre hedefleri belirlemek ve bu hedefleri düzenli olarak revize etmek,
  • Süreçleri sırasında ve ürünlerden üretilen atıkların geri kazanılması için araçlar yaratmak; atık özelliklerine göre kontrollü sınıflandırma, ayırma ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirir.
  • Tüm çalışanlar sağlık, güvenlik ve çevre konularında aktif rol alır, hedeflere ulaşmada rol alır, sorumluluk alanlarında katılımcıyı teşvik eder,

Bu sözler doğrultusunda faaliyetlerini standart hale getirmek ve sürdürmek amacıyla sistemine ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerini alan POLYMEX, yönetim desteği ve personel hassasiyeti ile sürdürülebilir bir dünya yaratmak için çalışmalarına devam etmektedir. Polymex Kimya.

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, Polymex kimya‘nın kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

Polymex-7011- Helikopter Pisti Zemin Astarı