Polymex-7013-Helikopter Pisti Zemin Kaplaması

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, katı madde oranı % 100 yüksek, zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı, epoksi kaydırmaz güverte kaplamasıdır. MIL-PRF-24667C Tip I Kompozisyon G şartlarına uygundur. Polymex-7013-Helikopter Pisti Zemin Kaplaması

ÖZELLİKLER

 • Uzun ömürlü kaydırmazlık,
 • Özel rulo uygulaması ile aldığı desen sayesinde arttırılmış kaydırmazlık özelliği,
 • Darbe ve aşınma direnci yüksek,
 • Düşük VOC,
 • Korozyona karşı mükemmel,
 • Pot life (Uygulama süresi):
 • 10°C 4 saat
 • 23°C 3 saat
 • Kuruma süresi:
 • 10°C 24 saat
 • 23°C 18 saat

UYGULAMA ALANLARI

Gemi güvertelerinde, Helikopter pistlerinde, rampalarda, deniz üstü platformlarda dayanıklı, kaymaz güverte kaplaması olan ihtiyacı olan yerde kullanılır. Helikopter Pisti Zemin Kaplaması

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey kirlerden arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Metal yüzeydeki yag ve gres, deterjan veya buhar yardımıyla temizlenmeli, tuz ve diğer kirlilikler yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir. Temizlik sonrasında, en uygun sonucun alınabilmesi için, ISO 8501-1 standardına göre Sa 2½ seviyesinde raspalama yapılmalıdır. Yüzey hazırlığı bitimde, yüzey Polymex-999- ile astarlanmalıdır. Polymex-7011-için astar olarak tasarlanmıştır. P-7013-Helikopter Pisti Zemin Kaplaması

Uygulama Koşulları / Limitler

Yüzey Sıcaklığı: En az +10°C / En fazla +39°C

Çevre Sıcaklığı: En az +10°C / En fazla +45°C

Yüzey Rutubet İçeriği: Rutubet oranı ağırlıkça < 4%

Bağıl Nem: En fazla 85%

Çiğ Noktası: Yüzey zemin sıcaklığı yoğuşma noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır.

Karışımın hazırlanması

A komponenti kendi içinde homojen olana kadar karıştırılır, daha sonra küçük kutudaki sertleştiricinin tamamı ana malzemenin içine dökülerek homojen karışım elde edene kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım 1-2 dakika dinlendirildikten sonra uygun hazırlanmış yüzeyin üzerine yeteri kadar dökülüp özel rulo ile uygulama yapılır.

İstenilen yüzey deseni (sürülmüş tarla görünümü) için tavsiye edilen kadar ürün kullanılmadır. Kalın ya da ince yapılan uygulamalarda istenilen desen elde edilemez.

İstenilen yüzey deseninde birbirine paralel tepe sıraları arasındaki mesafe 12,7-25 mm arasında olmalıdır. Profil tepe yüksekliği 1,6-2,3 mm arasında olmalıdır.

Uygulama aletleri:

Özel rulo

Tiner: İNCELTME YAPILMAZ!

Temizlik: Polymex İnceltici Tiner ile kullanılan ekipmanlar boya kurumadan evvel temizlenmelidir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

POLYMEX’ın öncelikleri, faaliyet alanı gereği “HAYATA SAYGI”, “ÖNCE İNSAN” ve “ÖNCE GÜVENLİK”tir.

Bu ilkeler doğrultusunda şirket şunları taahhüt eder:

 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uymak,
 • Sürdürülebilir bir çevre için doğal kaynakların kullanımını en aza indirecek, çevre kirliliğini önleyecek ve enerji kaynaklarını en verimli ve ekonomik şekilde kullanacak çalışmaları yapmak,
 • Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmak için gerekli önlemleri almak ve yatırım yapmak,
 • Ürün geliştirme sürecinde çevre ve iş güvenliği gerekliliklerini ön planda tutmak,
 • Personelin ve tüm paydaşların sağlık, güvenlik ve çevre konularında farkındalığını artıracak eğitimler ve hizmetler düzenlemek,
 • İş sağlığı, güvenliği ve çevreyi tehdit eden riskleri önceden belirlemek ve bu risklere karşı önleyici tedbirler geliştirmek,
 • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için sağlık, güvenlik ve çevre hedefleri belirlemek ve bu hedefleri düzenli olarak revize etmek,
 • Süreçleri sırasında ve ürünlerden üretilen atıkların geri kazanılması için araçlar yaratmak; atık özelliklerine göre kontrollü sınıflandırma, ayırma ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirir.
 • Tüm çalışanlar sağlık, güvenlik ve çevre konularında aktif rol alır, hedeflere ulaşmada rol alır, sorumluluk alanlarında katılımcıyı teşvik eder,

Bu sözler doğrultusunda faaliyetlerini standart hale getirmek ve sürdürmek amacıyla sistemine ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerini alan POLYMEX, yönetim desteği ve personel hassasiyeti ile sürdürülebilir bir dünya yaratmak için çalışmalarına devam etmektedir. Polymex Kimya.

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, Polymex kimya‘nın kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

Polymex-7013-Helikopter Pisti Zemin Kaplaması