Polymex P-2026 Çift Bileşenli Kimyasallara Dayanıklı Boya

Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boyadır.

Ürün tanımı

Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boyadır. Parlaklık dayanımı çok iyi olan bir son kat üründür. Katı madde oranı yüksektir. Tozuma seviyesi düşüktür ve iyi uygulama özelliklerine sahiptir. Atmosferik koşullara maruz kalan yapılarda son kat olarak kullanılır.

Kullanım alanları

Deniz: Borda, Güverte, Zemin Ahşap yaşam mahali ve üst yapılarda kullanımı önerilir.

Endüstri:

Offshore ortamları, rafineriler, enerji santralleri, köprüler ve binalarda kullanımı önerilir. Çok çeşitli endüstriyel yapılarda kullanımı uygundur. Ön onaylı NORSOK sistemlerinde son kat olarak kullanılır. Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir sonkat boya

Onaylar ve sertifikalar

NORSOK Sistem 1, Rev.5 Buğday sertifikası (Newcastle Occupational Health) Gıda sertifikası (ABD uyumlu, FDA başlık 21, bölüm 175.300/katı gıdalar) Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boya

Onaylı planın parçası olarak kullanıldığı zaman, bu malzeme aşağıdaki sertifikasyonlara sahiptir: – Avrupa birliği deniz ekipmanları yönergesine uygun düşük alev yayılımı. IMO 2010 FTP Code Ek 1 bölüm 5 ve 2, veya IMO FTPC ek 1 bölüm 5 ve 2 uyarınca IMO 2010 FTP Code Ch. 8 e uyarınca onaylanmıştır. Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boya

Detaylar için Polymex temsilcileri ile irtibata geçiniz.

Diğer sertifika ve onaylar için Polymex ile irtibata geçiniz.

Diğer versiyonlar için ilgili teknik föyler referans alınmalıdır.

Renkler

Renk kartelası ve Ral-MCI renklendirme sistemine gore

Ürün bilgileri

Özellikler Test/Standart Tanım
Hacimce katı madde ISO 3233 63± 2 %
Parlaklık Derecesi (GU 60°) ISO 2813 parlaklık (70-85)
Parlama noktası ISO 3679 Method 1 30 °C
Yoğunluk yaklaşık 1.4 kg/l
VOC-US/Hong Kong US EPA metod 24 (test edildi)

(CARB(SCM)2007, CAQMD rule 1113, Hong Kong)

336 g/l
VOC-EU IED (2010/75/EU) (teorik) 336 g/l

Her kat için film kalınlığı

  • Önerilen tipik spesifikasyon aralığı
  • Kuru film kalınlıkları 50- 100 um
  • Yaş film kalınlıkları 80 -160 um
  • Teorik Yayılma Oranı 12,6 -6,3 m2/

Parlak renklerin tam kapatıcılığa ulaşabilmesi için, önerilen spesifikasyon aralığının üst kısımlarında bir film kalınlığının tatbiki gerekebilir. Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boya

Özel efekt renkleri değişken bir spesifikasyon aralığına sahiptir. Ek bilgi için Application Guide (AG)’a başvurunuz ya da en yakın polymex kimya ofisi ile iletişime geçiniz.

Yüzey Hazırlığı

Yapışma seviyesinin korunabilmesi için bir önceki boya katının yüzeyinin temiz, kuru ve her türlü kirlilikten arındırılmış olması gerekir.

Yüzey hazırlığı özet tablosu

Yüzey En düşük Tavsiye edilen

Boyalı yüzeyler Temiz kuru ve hasarsız uyumlu boya Temiz kuru ve hasarsız uyumlu boya

(ISO 12944-4 6.1.4) (ISO 12944-4 6.1.4)

Uygulama Uygulama Metodları

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Sprey: Havalı veya havasız sprey yöntemini kullanınız.

Fırça: Fırça kestirme ve küçük alanlarda önerilir. Belirtilen kuru film kalınlığına , ulaşmak için özen gösterilmelidir.

Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boya

Rulo: Kullanılabilir. Belirtilen kuru film kalınlığına ulaşmak için özen gösterilmelidir.

Teknik Bilgi Föyü (hacmen)

Karışım Oranı (hacmen)

A-Comp : 10 birim

B-Comp : 1 birim

Havalı püskürtme için rehber bilgiler

Meme tipi : 11-19 (HVLP) / 1.1-1.9 mm (basınçlı kap)

Memedeki basınç ( en düşük ) : 2.1 bar/30 psi (HVLP) / 2.1 bar/30 psi (basınçlı kap

Airless sprey uygulaması için temel değerler

Meme tipi (inch/1000): 13-19

Memedeki basınç (en düşük): 150 bar/2100 psi

Kuruma ve kürlenme zamanları

Yüzey sıcaklığı 5 °C 10 °C 23 °C 40 °C

Yüzey Kuruması 16 saat 6 saat 3.5 saat 2 saat

Sert kuruma 24 saat 14 saat 7 saat 4 saat

Üzerine kat uygulama, minimum 24 saat 14 saat 7 saat 4 saa

Tam kürlenme/servise alma süresi 21 gün 14 gün 7 gün 3 gün

Maksimum üzerine kat uygulama süre bilgileri için, ürün uygulama prosedürüne bakınız.

Kuruma ve kürlenme süreleri, kontrollü sıcaklık ve %85’in altındaki bağıl nemde ve ürünün uygulanabilir kuru film kalınlığı aralığındaki averaj değerlere göre tespit edilmiştir.

Yüzey (dokunma) kuruluğu: parmakla hafifçe bastırınca iz bırakmayan veya yapışkanlık açığa çıkarmayan kuruma seviyesini belirtir.

Sert kuruma: herhangi bir fiziksel hasar, kalıcı iz oluşmaksızın üzerinde normal bir yürüme trafiğine izin verecek kadar beklenmesi gereken minimum süredir.

Üzerine kat uygulama, minimum: Bir sonraki kat uygulanmadan önce beklenilmesi gereken minimum süredir.

Tam kürlenme/servise alma süresi: boya sisteminin hedeflenen çalışma koşullarına kalıcı olarak maruz bırakılmadan önce beklenmesi gereken minimum süredir.

Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boyadır. Parlaklık dayanımı çok iyi olan bir son kat üründür. Katı madde oranı yüksektir. Tozuma seviyesi düşüktür ve iyi uygulama özelliklerine sahiptir. Atmosferik koşullara maruz kalan yapılarda son kat olarak kullanılır.

Karışım ön bekleme süresi ve karışım ömrü

Boya sıcaklığı : 23 °C 40 °C

Karışım Ömrü : 1.5 saat 50 dak

Isı dayanımı

Kuru, atmosferik : 120°C

Azami sıcaklığa maruz kalma süresi maksimum 1 saat.

Belirtilen sıcaklıklar korozif özelliklerin korunması ile ilgilidir. Bu sıcaklıklarda estetik özelliklerde bozulmalar olabilir.

Ürün uyumluluğu

Boya sisteminin maruz kaldığı şartlara bağlı olarak, çeşitli astarlar ve sonkatlar bu ürün ile uyumlu olarak uygulanabilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir. Spesifik boya sistemi önerileri için lütfen polymex ile irtibata geçiniz.

Bir önceki boya katı: epoksi, çinko epoksi, mastik epoksi, poliüretan

Ambalaj (Standart)

Takımlarımız : A/B : 15.kg-20.kg-25.kg Takımlar halinde

Belirtilen miktarlar, fabrikada üretilen renkler içindir. Ambalaj miktarları ve dolulukları lokal kurallara göre farklılık gösterebilir.

Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

23 °C ‘deki Raf Ömrü

Comp A : 24,ay

Comp B : 24.ay

Bazı lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj üzerindeki raf ömrü daha kısa yazılabilir. Yukarıda belirtilen asgari raf ömrü denetimlerle kontrol edilmelidir.

Uyarı

Bu ürün sadece profesyonel kullanım içindir. Uygulamacılar ve operatörler eğitimli, tecrübeli, Polymex teknik dokümantasyonlarına bağlı kalarak ürünü karıştırma ve uygulamaya yetkin ve donanımlı olmalıdır. Uygulamacılar ve operatörler bu ürünü kullanırken uygun kişisel korunma ekipmanları kullanmalıdır.

Bu teknik doküman güncel ürün bilgilerine göre düzenlenmiştir. Saha koşullarına uyum sağlamak maksatlı düzenlemeler için önerilecek değişiklikler, işe başlamadan önce ilgili polymex yetkilisine onay için bildirilmelidir. Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boyadır. Parlaklık dayanımı çok iyi olan bir son kat üründür. Katı madde oranı yüksektir. Tozuma seviyesi düşüktür ve iyi uygulama özelliklerine sahiptir. Atmosferik koşullara maruz kalan yapılarda son kat olarak kullanılır.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerindeki uyarılara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşullarında kullanınız. Cilt ile temasından sakınınız. Cilde temas etmesi durumunda uygun temizleyici, sabun ve su ile derhal temizlenmelidir. Göze temas durumunda, gözler bol su ile yıkanmalı ve tıbbi müdahalede bulunulmalıdır

Renk değişkenliği

Zaman zaman, öncelikle ilk kat olarak kullanılan astarlar veya antifouling boyalar, kazandan kazana hafif renk tonu farklılıkları gösterebilir. Bu tip ürünler atmosferik koşullara ve güneş ışınlarına maruz kaldığında renk solması ve tebeşirlenme gözlemlenebilir.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Polymex laboratuar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Polymex ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Polymex kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabileceğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir.Polymex, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka

Polymex’e danışmalıdır. Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.

Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boya

Polymex-2026-Çift Bileşenli Kimyasallara Dayanıklı Boya

Bu teknik föy daha önce yayınlanmış olanların yerine geçer. Bu ürün için Güvenlik Bilgi Föyü (SDS) ile beraber Teknik Bilgi Foyu’nun (TDS) ve Uygulama Kılavuzu’nun okunması önerilir. Size en yakın Polymex ofisine ulaşabilmek için lütfen www.polymex.com.tr web sitemizi ziyaret ediniz.

Polymex-2026-Çift Bileşenli Kimyasallara Dayanıklı Boya