Polymex -9002 Akrilik Cushion (Esnek) Kaplaması

Akrilik Cushion (Esnek) Kaplaması

ÜRÜN TANIMI

Polymex-9002-CUSHİON Özel Granülimetrik kauçuk ve %100 yüksek performanslı Latex bağlayıcı içeren pigmentsiz spor sahası altyapı malzemesidir. Akrilik Cushion ( Esnek ) Kaplaması. Cushion su b azlı, akrilik bağlayıcılı, 0.5mm-1.0 mm ince katman veya 1.0 mm-2.0mm iri katmanlı iki tip kauçuk granül ile

hazırlanan, yüzeye esneklik kazandırmak amacıyla kullanılan bir malzemedir.

KULLANIM YERLERİ

Polymex -9002-Akrilik C ushion ( Esnek ) Kaplaması CUSHİON Akrilik Resurfacer üzerine 3 ila 10 kat uygulanır. Böylece özel granülimetrik kauçuk partikülleri 1-4 mm kalınlığında sıkıştırılmış homojen bir kalınlık oluşturur.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Renk: Siyah
Kaplayabileceği alan : 0,500 kg/m2 (Teorik) tek katta.
Kürlenme şartları : 20˚C’de %70 bağıl nemde
Katlar arası bekleme zamanı :yaklaşık 2 saat
Tahmini kürlenme zamanı : minimum 24 saat
Minimum Uygulama sıcaklığı : 14˚C Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.
Bağlayıcı : Akrilik
Minimum Uygulama Sıcaklığı: 10 C
Kuruma zamanı : 1 saat ( 25C) (İkinci katı uygulamak için 2-6 saat beklenmeli ve yüzeyin tamamen kuruduğu gözlenmelidir.)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Polymex P-9002-Akrilik C ushion ( Esnek ) Kaplaması.Herhangi bir Tenis Kort sistemi uygulamasından önce yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14-21 gün, kürünü yapmış olması gerekir.

YÜZEY ŞARTLARI

Polymex -9002-Akrilik C ushion ( Esnek ) Kaplaması. Cushion’ın uygulandığı yüzeyler mükemmel bir aderans sağlanması amacıyla toz, kalkmış boya tabakaları, yağlı materyaller, kimyasal artıklar ve buna benzer yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

SARFİYAT

Polymex-9002-Akrilik C ushion ( Esnek ) Kaplaması.Cushion ’un maksimum sulandırma oranı 5:1 dir. 1 kg. ürünle tek katta 2 m2 yer kaplanabilir. Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

Karışım Oranları

Cushion 75. kg. Su 5 kg.

Çok sıcak uygulama şartlarında daha fazla su ilavesi yapılabilir.

UYGULAMA REHBERİ Sistem Şartları

Cushion minimum 2 kat uygulanmalıdır.cushion ‘un her katı daha homojen ve sıkı bir cushion sistem oluşmasını sağlar. Akrilik Resulfacer üzerine cushion uygulamasını tavsiye eder.Daha fazla bilgi için Akrilik Resurfacer bilgi föyüne bakınız.

Uygulama

Polymex-9002-Akrilik Cushion ( Esnek ) Kaplaması. CUSHİON kauçuk squeege (gel beri) aparatıyla zeminin bir ucundan diğer ucuna ve birbirine paralel katlarda uygulanır.Uygulama sıcak hava koşullarında yapılıyorsa yüzeyi nemli tutmak amacıyla su spreylenmelidir. Birinci kat tam kuruduğunda ikinci kat uygulama önceki ile 90 derece açı yapacak şekilde uygulanmalıdır.

Kuruma ve Kürlenme Zamanı

Polymex-9002-Akrilik C ushion ( Esnek ) Kaplaması CUSHİON uygulamasında kuruma için katlar arasında en az 4 saat beklenmeli, normal hava koşullarında günde maksimum 2 kat uygulama yapılabilir.

TEMİZLİK

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hava Şartları;

Polymex-9002-Akrilik Cushion ( Esnek ) Kaplaması. CUSHİON kesinlikle yağmurlu ve nemli havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14˚C maksimum 50˚C olmalıdır.60˚C’nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları:

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AŞY POLYMEKS Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AŞY POLYMEKS Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

Polymex -9002 Akrilik Cushion (Esnek) Kaplaması

Akrilik Cushion (Esnek) Kaplaması