POLYMEX-887-Solventli Çinko Fosfat Epoksi Zemin Astar

P-887-Solventli Çinko Fosfat Epoksi Zemin Astarı

Ürün Tanımı: Solventli Poliamid Sertleştricili Epoksi astarı İki bileşenli, düşük viskoziteli, Solventli Poliamid Epoksi Reçine astarıdır. Solventli Epoksi astarı..Solventli Çinko Fosfat Epoksi astarı

Kullanım Alanları:

Sac variller Çelik konstrüksiyon üzerine uygulanacak kaplamalardan önce zemine uygulanır zemine mukavemeti çok yüksektir üzerine gelecek boyalara çok iyi bir zemin hazırlar Beton yüzeylerin, çimentolu şapların ve epoksi harçların astarlanmasında Normal ve çok emici yüzeylerde Tüm Epoksi ve Poliüretan zemin kaplamalarından önce astar olarak Epoksi esaslı tesviye harçları ve harç kaplamalar için bağlayıcı olarak Fayanslı yüzeylerde sac,beton ,ahşap,kalebodur riskli yerlerde mutlaka kullanılmalıdır. Solventli Çinko Fosfat Epoksi astarı

Özellikleri ve Avantajları:

Solventli Epoksi astarı Düşük viskozitelidir İyi penetrasyon özelliğine sahiptir Yüksek yapışma dayanımına sahiptir Solventlidir zemine tutunması sağlamdır Uygulaması kolaydır Katlararası bekleme süreleri kısadır Çok amaçlıdır Dış mekanlarda da kullanılabilir Solventli Epoksi astarı

Uygulama Detayları:

P-887 Solventli Epoksi astarı Yüzey Kalitesi : İki bileşenli karışım 3/1 Solventsizli Akrilik Astar Uygulama yüzeyi her türlü toz, kir, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından, yağ ve gresten arındırılmış ve kuru olmalıdır. Beton alt yüzey temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (en az 25 N/mm²), çekme dayanımı (pull off) en az 1.5 N/mm² olmalıdır.

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yüzeyi, en fazla yapışma dayanımını sağlamak amacıyla uygun yöntemler kullanılarak temizlenmiş olmalı.

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı:

En az +4°C en fazla. +35°C

Uygulama Talimatları:

Karıştırma B bileşeni A bileşenine eklendikten sonra düşük hızlı, elektrikli bir karıştırıcı (en

fazla 400 dev./dak.) ile homojen bir renk elde edene kadar 3-4 dakika karıştırınız.

Uygulama Metodu / Ekipmanlar:

P-887- Solventli Çinko Fosfat Epoksi astarı Sürekli, gözeneksiz bir katın yüzeyi kapladığına emin olunuz. Gerekirse iki kat astar uygulaması yapınız. Polymex P-887 fırça, rulo veya gelberi ile uygulanabilir Solventli Epoksi astarı

Temizlik:

Etrafa dökülen ve uygulama ekipmanlarına bulaşan malzeme polymex Temizleme tineri ile temizlenebilir.

Ekipmanların Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden; Aletler Polymex Temizleme Tineri ile temizlenmelidir. Sertleşen harç sadece mekanik olarak temizlenebilir. P-887-Geri dönüşüm astarı

Pota Ömrü (Potlife):

23°C sıcaklıkta yaklaşık ~3,saat

Temizlenebilme Süresi:

23°C sıcaklıkta yaklaşık ~3,saat

Uygulama Notları / Sınırlamalar:

P-887- astarı Malzemenin sertleşmesini tamamlaması için, izin verilen minimum sıcaklığın altında kullanmayınız. Düşük sıcaklıklar sertleşmeyi yavaşlatacak, yüksek sıcaklıklar ise sertleşmeyi hızlandıracaktır. Pota ömrü de sıcaklıklara bağlı olarak değişecektir. Solventli Epoksi astarı Ürün ciltte tahriş yapabilir. Koruyucu eldiven veya gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ellere koruyucu krem sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurmalıdır. Solventli Epoksi astarı 0°C’nin altında uzun süre kalırsa üründe kristallenme gözlemlenebilir. Ürün tekrar oda sıcaklığına getirilerek kristalleri çözülürse herhangi bir problem olmadan kullanılabilir. Doğrudan güneş ışınlarına (UV) bağlı olarak sertleşen üründe renk kayıpları, sararma olabilir.

Teknik Veriler:

Kimyasal Yapı Akrilik Epoksi Reçine
Renk Şeffaf Saydam Sıvı
Yoğunluk A Bileşen : 1,10±0,02 ( g / ml )

B Bileşen : 1,03±0,02 ( g / ml ) ( EN ISO 2811-1)

Karışım : 1,10±0,02 ( g / ml )

Eğilme Mukavemeti ( 7 Gün ) >30 N/mm² ( TS EN 196-1 )
Basınç Mukavemeti ( 7 Gün ) >75 N/mm² ( TS EN 196-1 )
Betona Yapışma Mukavemeti >4 N / mm² ( Betondan Kopma ) ( TS EN 4624 )
Çeliğe Yapışma Mukavemeti >3 N / mm² ( TS EN 4624)
Uygulama Süresi ( 23ºC , % 50 Nem ) 40 dk ( Hava şartlarına göre değişebilir )
Karışım Oranı 2 Birim A : 1 Birim B ( Ağırlıkça )
Tam Mukavemet 7 Gün

Aşağıdaki Tablo, 25 ˚C de 14 günlük kürünü almış ürünün 21 gün boyunca aşağıdaki kimyasallara daldırılması sonucu kütlece % kazancı veya kaybı göstermektedir

Kimyasal Dayanım Tablosu

887 Solventli Çinko Fosfat Epoksi astarı Polymex
Saf Su 0,92
Sodyum Hipo Klorit ( % 5,5 ) 0,63
Formaldehit ( % 10,0 ) 0,71
Ethanol ( % 15 ) 1,01
Ethanol ( % 95 ) 4,96
Butil Asetat 4,79
MIBK 6,63
Benzin 0,44
Ksilen 12,60
Sodyum Hidroksit ( % 10 ) 0,62
Laktik Asit ( % 10 ) 0,95
Asetik Asit ( % 10 ) 1,03
Sülfürik Asit ( % 10 ) 0,87
Sülfürik Asit ( % 50 ) 0,30
Hidroklorik Asit ( % 10 ) 0,76
Hidroklorik Asit ( % 37 ) 1,63
Forforik Asit ( % 10 ) 0,82
Nitrik Asit ( % 10 ) 0,91
Amonyak ( % 10 ) 0,58

Ambalaj:

15 kg – 20.kg.- 25.kg Takımlar halinde

Depolama Koşulları / Raf ömrü:

Açılmamış ve zarar görmemiş orjinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. ‘nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir Solventli Çinko Fosfat Epoksi astarı

Yerel Sınırlamalar:

Yerel düzenlemeler nedeni ile, bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz. Solventli Epoksi astarı

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

Solventli Epoksi astarı Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar. Solventli Epoksi astarı

Yasal Notlar:

Polymex Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Polymex Yapı Kimyasalları ‘nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Polymex Yapı Kimyasalları ‘nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. P-887- astarı Ürünleri, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünlerini Polymex Yapı Kimyasalları kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Polymex Yapı Kimyasalları tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Polymex Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Polymex Yapı Kimyasalları ’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Polymex Yapı Kimyasalları ‘ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Polymex-887- Solventli Çinko Fosfat Epoksi Zemin astarı