Kategoriler: Astarlar

POLYMEX-875-Su Bazlı Derin Penetrasyon Astarı

Tanım:

P-875- Derin Penetrasyon Astarı :Sentetik reçine esaslı su bazlı Çok düşük seviyede zararlı organik bileşen (VOC) içeren, sentetik reçine esaslı, su dispersiyonlu astar

KULLANIM ALANI

Seramik karoların döşenmesinden önce alçı yüzeylerin astarlanmasında.

Alçı esaslı püskürtme alçılar için ankraj katı olarak.

Yüzey düzeltme bileşenlerinin çimento veya anhidrit ve alçı esaslı yüzeylere yapışmasını iyileştirmek için.

Çimento esaslı veya alçı yüzeylerde eşit bir emilim sağlamak için.

Bazı uygulama örnekleri

Çimento esaslı yüzeylerin, kendiliğinden tesviye olan veya tiksotropik yüzey düzeltme bileşenleri ile işlem görmesinden önce hazırlanması.

Yüzey düzeltme bileşeni tabakaları arasında, ilk kat tamamen kuruduğunda. Alçı sıvalarda, çimento esaslı ürünlerle yüzey düzeltmesi yapılmasından önce. Anhidrit yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerin uygulanmasından önce. Çimento esaslı sıvalarda, alçı esaslı ürünlerle yüzey düzeltmesi yapılmasından önce.

Alçı duvarlarda duvar kağıdı yapıştırıcıları için sabitleştirici olarak.Seramik karoların, çimento esaslı yapıştırıcılarla şu zeminlere uygulanmasından önce: alçı sıvalar veya püskürtme alçı-prekast alçı paneller-elyaflı alçı paneller-anhidrit şaplar. Alçı duvar, yonga levha, çimento elyaflı levha, köpük beton, sıva, vb.’nin duvar kağıdı ile kaplanmasından veya boyanmasından önce astarlanmasında.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Primer Derin Penetrasyon Astarı, herhangi bir yüzeye uygulandığında, gerekli yerlerde yüzeyi güçlendiren, esnek, sıkı ve parlak bir kat halini alarak kuruyan özel sentetik reçinelerin su dispersiyonudur. Primer Derin Penetrasyon Astarı ayrıca tesviye bileşenleri, boya,duvar kağıdı yapıştırıcıları, karo, harç ve sıva yapıştırıcılarının yapışmasını iyileştirir.

Çimento veya alçı yüzeyler üzerindeki Primer Derin Penetrasyon Astarı film tabakası; sülfatlar ve seramik yapıştırıcılardaki çimento aluminatlar arasında, nemin mevcut olduğu durumlarda, karoların alçı yüzeylerden ayrılmasına neden olan tuz etrenjitine yol açan kimyasal reaksiyonların oluşmasını engeller.

Primer Derin Penetrasyon Astarı, duvar kağıdı uygulamalarında yüzey emiciliğini, dolayısıyla yapıştırıcı kullanımını azaltır ve uygulamayı kolaylaştırır.

Püskürtme sıvaların uygulanmasından önce kullanıldığında, Primer Derin Penetrasyon Astarı, suyun yüzey tarafından çabuk emilmesini önler, bitirme süresini uzatır ve rötre çatlakları oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

Çok düşük seviyede zararlı organik bileşen (VOC) içeren, sentetik reçine esaslı, su dispersiyonlu astar Kendiliğinden tesviye olan bileşenlerin uygulanmasından önce kullanıldığında, Primer Derin Penetrasyon Astarı, hava kabarcığı oluşumunu azaltır ve çok hızlı kurumayı engelleyerek kendiliğinden yayılmayı kolaylaştırır.

Primer Derin Penetrasyon Astarı yanıcı değildir ve bu yüzden, kapalı ve havalandırılmamış ortamlarda herhangi bir önlem alınmadan Kullanılabilir.

ÖNERİLER

Primer Derin Penetrasyon Astarı alçı yüzeylerin porozitesini ve emiciliğini büyük ölçüde azaltmasına rağmen su yalıtımı sağlamaz.

Magnezyum alt yüzeylere uygulamayın.

Primer Derin Penetrasyon Astarı ‘nin dış mekandaki uygulamalarda veya kapiler nemin mevcut olduğu durumlarda kullanılması önerilmez.

Primer Derin Penetrasyon Astarı ‘yi yüzeyde bir film oluşturacak miktarda uygulamayın; alt yüzeyin emiciliğine uygun olarak su ile Seyreltin

UYGULAMA YÖNTEMİ

Alt yüzeyin hazırlanması

Alt yüzey temiz, kuru ve yağdan, gresten, çimento ve boya kalıntılarından ve diğer gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır.

Her durumda, üreticinin, alçı sıva ile ilgili, özellikle de nem miktarı ve bitirme yüzeyi seviyesi ile alakalı önerileri takip edilmelidir. Beton yüzeydeki çatlaklar Eporip veya Epojet ile tamir edilmelidir. Anhidrit yüzeyler mekanik olarak aşındırılmalıdır.

Uygulama

  1. a) Alçı üzerine uygulanan seramik karolar için astar olarak. Primer Derin Penetrasyon Astarı ‘yi, kullanmadan hemen önce

karıştırın, yüzeye, düz bir fırçayla, seyreltmeden, eşit biçimde yayın. Alçı sıva yüzeyi pürüzsüz veya parlaksa, önce aşındırılması önerilir. Kuruduğunda karoları yapıştırın.

  1. b) Alçı sıvalar için ankraj katı olarak. Primer Derin Penetrasyon Astarı ‘yi su ile 1 : 2 oranında seyreltin ve iyice karıştırın; karışımı yüzeye, düz bir fırça ile veya püskürtme pompası ile yayın. Püskürtülebilir alçıyı Primer Derin Penetrasyon Astarı kurur kurumaz uygulayın.
  2. c) POLYMEX yelpazesinden seçilen, kendiliğinden yayılan ve tiksotropik bileşenlerin uygulanmasından önce astar olarak:

Çimento esaslı alt yüzeylerde: Primer Derin Penetrasyon Astarı ’yi su ile 1 : 1 oranında seyreltin,

Alçı esaslı alt yüzeylerde: Primer Derin Penetrasyon Astarı ‘yi seyreltmeden kullanın.

Duvar kağıdı yapıştırıcıları için astar olarak:

Primer Derin Penetrasyon Astarı ‘yi su ile 1 : 3 oranında seyreltin.

Tesviye katmanları arasında astar olarak:

Primer Derin Penetrasyon Astarı ‘yi su ile 1 : 3 oranında seyreltin.

Temizlik

Aletler ve kaplar, hemen temiz suyla yıkanmalıdır. Kurumuş herhangi bir kalıntı mekanik olarak ya da Tiner ile çıkartılabilir.

TÜKETİM

Primer Derin Penetrasyon Astarı sarfiyatı, yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak değişir.

Normal tüketim miktarı 0,08 ve 0,200 kg/m²’dir.

PAKETLEME

Primer Derin Penetrasyon Astarı 10 ve 20 kg 25.kg’lık bidonlarda temin edilir.

DEPOLAMA

Primer Derin Penetrasyon Astarı, orijinal kapalı ambalajında 12 ay saklanabilir. Dondan koruyun.

HAZIRLIK VE UYGULAMA İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI

Ürünümüzün güvenli kullanımına ilişkin talimatlara, POLYMEX’de yer alan Güvenlik Bilgi

Formunun en son versiyonundan ulaşabilirsiniz.

TEKNİK BİLGİ ÜRÜN KİMLİĞİ

Kıvam: düşük viskoziteli sıvı

Renk: Byaz-Gri – Açık mavi

Yoğunluk (g/cm ): 1,01

pH: 8

Katı madde miktarı (%): 18 (±%5)

Brookfield viskozitesi (mPa·s): 20

EMICODE: EC1 – çok düşük yayım

M2004742/EC’ye göre maksimum VOC: 0 g/l

UYGULAMA BİLGİSİ (+23°C – 50% B.N.)

Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +35°C arası

Minimum kuruma süresi: 30 dakika-30-60 dakika

NİHAİ PERFORMANS

Neme dayanım: iyi

Yaşlanma dayanımı: mükemmel

Solventlere ve yağlara dayanım: orta düzeyde

Asit ve alkali dayanımı: orta düzeyde

Esneklik: evet esnek

UYARI

Her ne kadar bu ürünün bilgi föyünde yer alan teknik detay ve öneriler en iyi bilgi ve deneyimlerimizle oluşturulmuşsa da, yukarıdaki tüm bilgiler her durumda yalnızca gösterge niteliğinde ve uzun süreli pratik uygulamalardan sonra onaya tabii kabul edilmelidir, bu nedenle bu ürünü kullanmak niyetindeki her kişi, önceden ürünün öngörülen uygulamaya uygun olduğundan emin olmalıdır: her durumda, ürünün kullanımından kaynaklanacak sonuçlardan tek başına kullanıcı sorumludur.

Lütfen ürünün Teknik Föyünün mevcut versiyonuna başvurunuz.

YASAL UYARI

Polymex Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında verilen teknik bilgiler özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeleri kapsamaktadır. Polymex Yapı Kimyasalları ‘ nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler uygun koşullarda saklandığı, uygulandığı durumlarda Polymex Yapı Kimyasalları’ nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünlerin uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları oldukça çeşitlilik arz etmektedir.

Polymex Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken doğru ürünü ,doğru şekilde ,doğru uygulama şartlarına ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz.POLYMEX Yapı KİMYASALLARI tarafından ticari elverişlilik ve / veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz.

Aksi halde oluşabilecek zararlardan Polymex Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Yapı Kimyasalları uygulayıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Polymex Yapı Kimyasalları ‘ nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır.

Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar Polymex Yapı Kimyasalları ‘na başvurarak ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

POLYMEX-875-Su Bazlı Derin Penetrasyon Astarı