Polymex -5095-İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası

Beton ve Doğal Taş Yüzeyler İçin Koruyucu ve Güçlendirici Özel Kaplama Malzemesi

P-5095-İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası

Ürün Tanımı: Polymex 5095 Poliüretan Akrilik Silan Siloksan esaslı yüzeyden kaybolmayan ,şeffaf ,parlak betonun geçirimsizliğini ve kür alması için kullanılan beton kür ve cila malzemesidir .Poliüretan Silan Siloksan kökenli Polymex 5095 İki Bileşenli Şeffaf Beton zemin kaplaması. Her türlü beton, yapay ve doğal taş yüzeyin korunmasında ve parlatılmasında kullanılan özel katkılarla formüle edilmiş, akrilik reçine esaslı bir malzemedir. Doğal görünümlü, renkli asit (stain), prekast koruma veya yüzey sertleştirici işlemi uygulanmış her türlü yüzeyin bünyesine nüfuz ederek kür vazifesi gören, uzun süreli koruma, tozumazlık, yüzey direnci ve estetik bir görünüm sağlayan son kat kaplamadır

P-5095-İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası Kullanım Alanları:

 • Bina ve altyapılardaki beton ve diğer çimentolu yüzeylerin korunmasında
 • Betonun servis ömrünün arttırılması amacıyla
 • Görünür agregalı beton yüzeyler için kullanıma uygun parlak,renksiz ve yüzeye canlılık vermek amacıyla
 • Yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeyler
 • Şap betonlarında
 • Sıcak iklimlerde beton dökümlerinde
 • Her türlü eski veya yeni beton, brüt beton saha betonunda,
 • Yüzey sertleştirici uygulanmış zemin betonlarında,
 • Asit stain ile renklendirilmiş saha betonlarında,
 • Doğal taş, traverten, mermer, cotto, pres tuğla vb. gibi yüzeylerde,
 • Çimento esaslı Prekast cephe kaplamalarında,
 • Her türlü brüt beton yüzeyde,
 • Wash beton üzerine, Şehir mobilyalarında kullanılır.

İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası

Özellikleri /Avantajları: İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası

 • Yüzeyin aşınma dayanımı arttırdığından tozumayı önler
 • Çift bileşenli olmasından dolayı uygulaması kolaydır
 • Bünyesindeki solvent çok hızlı uçtuğundan kuruması hızlıdır
 • Su geçirimsizliği arttırdığından sıvalarda donma sonucu oluşabilecek çatlaklıkları engeller
 • Oluşturduğu parlak film tabakası sayesinde cila olarak kullanılabilir
 • Betona tuz veya gazlar halinde penetre olabilen atmosferik etkilere karşı betonu korur
 • Kir tutmayı azaltır ve betonun rengi yağmur etkisiyle değişmez. İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası

Yüzeyin Hazırlanması ve Uygulama : İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası

 • Üzerinde bir kaplama olmayan açık alandaki brüt betonlarda uygulama öncesinde yüzey kuru ,sağlam, gevşek ve oynak parçacıklardan arındırılmış olmalıdır
 • Uygun yüzey hazırlığı yöntemleri buharla temizleme, yüksek basınçlı su jeti veya pürüzlendirme ile temizlemedir.
 • Ugulamadan önce A-B iyice karıştırınız
 • Fırça veya kısa tüylü , kuzu tüyü rulo ile uygunalabilir
 • Yağmur yağması beklendiğinde uygulama yapmayınız
 • Çözücü tuz veya deniz suyu sıçramaları parlaklık kaybına veya renk değişimine sebep olabilir
 • Özel bir kür işlemi gerektirmez,sadece yaklaşık + 20 °C ‘de en az 1 saat süreyle yağmurdan korunmalıdır(30 dakika içerisinde toza dayanıklı hale gelir) İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası.

Teknik Bilgi: İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası

Renk Şeffaf sıvı
Yoğunluk sıvı /kg/lt) 1,02(± 0,10)
Kuru film kalınlığı (µm) 165 (± 15,00)
Sarfiyat(kg/m 2) 0,250-300.gram
Tam Kür (20 ± 5°C )(gün) 5
Karışım 4/1
Ambalaj 20.kg 25.kg – 30,kg-Takımlarda ‘lik teneke

İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası

Depolama Koşulları /Raf Ömrü: İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası

Açılmamış ve zarar görmemiş orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay

Notlar

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. P-5095-İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası Gerçekte de elde edilen ve POLYMEX Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş’ nin kontrolün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası.

A.KAPSAM: İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası
Bu şartname, Kent Mobilyaları beton ürünlerinde betonu dış mekan koşullarına karşı
koruma amaçlı kullanılacak olan ve beton yüzey koruyucu cila sınıfına giren
malzemeleri kapsamaktadır. İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası.
B. GENEL ŞARTLAR: İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası

 • Asit ve bazik çözeltilere karşı dirençli olacaktır.
 • Sürüldüğü yüzeyde parlak bir görüntü oluşacaktır.
 • Boya gerektirmeden yüzeyi doğal haliyle koruyacaktır.
 • Yağmur suyu, kir vb.’nin beton içine nüfuz etmesini önleyecektir.
 • Cila sistemi insan sağlığına zararlı kurşun vb maddeleri içermemelidir.
 • Kimyasal yapısı solvent bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon modifiyeli, teflon katkılıve şeffaf olacaktır
 • Beton cilası tiner vb. inceltici kullanımına ihtiyaç duymadan uygulanabilir olmalıdır.
 • Yoğunluğu 01.0-5, ± 0,08 gr/cm3 olacaktır.
 • Pistole ve rulo ile yüzeye uygulanabilecektir.
 • Tek kat sarf miktarı 200-250 gr/m2 olacaktır.
 • Dokunma kuruma süresi 30 dakikayı geçmeyecektir.
 • Tam kuruma süresi 20 oC ve % 65 bağıl nemde 24 saati geçmeyecektir

C.STANDARTLAR VE REFERANSLAR: İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası

 • TS 1752 Uçucu olmayan madde miktarı
 • TS 39/5809 Viskozite
 • TS 4817/4320 Kuruma
 • TS 4324 Stabilite
 • TS 7847 Su emme
 • TS 4315 Fırça ve Rulo ile uygulama

D. TEST VE DENEYLER: İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası
İhale aşamasında; yüzeyine beton cilası uygulaması yapılmış ürünlerin değişik iklim
koşullarındaki performanslarını gösterir deneyler, yoğunluk tayini, sarfiyat tayini, renk ve
parlaklık tayini, tam kuruma süresi tayini deneyleri üniversitelerde, enstitülerde veya
akredite olmak kaydıyla bağımsız kuruluşlarda yaptırılarak raporlar POLYMEX KİMYA.’ya
teslim edilecektir.

Ayrıca, polymex kimya. gerekli gördüğü durumlarda yukarıda belirtilen
deneylerin tamamını veya bir kısmını teknik şartnameye ve standartlara uygunluğunun
belirlenmesi amacıyla, masrafları alıcıya ait olmak üzere üniversitelerde,
enstitülerde veya akredite olmak kaydıyla bağımsız kuruluşlarda yeniden yaptırabilecektir. Ayrıca Resmi kurumlar. tarafından önceden denenmiş ihale konusu
ürünler uygun olduğu takdirde ihaleye kabul edilecektir.
Beton cilası teslim alınma aşamasında, her gelen parti için geçerli olmak üzere alınacak
olan numunenin su geçirimsizlik deneyi, yoğunluk deneyi, renk ve parlaklık deneyi
yapılacaktır. İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası.

Notlar:

İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası:Polymex Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında verilen teknik bilgiler özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeleri kapsamaktadır. Polymex Yapı Kimyasalları ‘ nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler uygun koşullarda saklandığı, uygulandığı durumlarda Polymex Yapı Kimyasalları’ nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünlerin uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Polymex Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken doğru ürünü ,doğru şekilde ,doğru uygulama şartlarına ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz.POLYMEX Yapı KİMYASALLARI tarafından ticari elverişlilik ve / veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Polymex Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Yapı Kimyasalları uygulayıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Polymex Yapı Kimyasalları ‘ nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar Polymex Yapı Kimyasalları ‘na başvurarak ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası

Beton ve Doğal Taş Yüzeyler İçin Koruyucu ve Güçlendirici Özel Kaplama Malzemesi

P-5095-İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası

Ürün Tanımı: Polymex 5095 Poliüretan Akrilik Silan Siloksan esaslı yüzeyden kaybolmayan ,şeffaf ,parlak betonun geçirimsizliğini ve kür alması için kullanılan beton kür ve cila malzemesidir .Poliüretan Silan Siloksan kökenli Polymex 5075 İki Bileşenli Şeffaf Beton zemin kaplaması. Her türlü beton, yapay ve doğal taş yüzeyin korunmasında ve parlatılmasında kullanılan özel katkılarla formüle edilmiş, akrilik reçine esaslı bir malzemedir. Doğal görünümlü, renkli asit (stain), prekast koruma veya yüzey sertleştirici işlemi uygulanmış her türlü yüzeyin bünyesine nüfuz ederek kür vazifesi gören, uzun süreli koruma, tozumazlık, yüzey direnci ve estetik bir görünüm sağlayan son kat kaplamadır

P-5095-İki Bileşenli Şeffaf Beton Cilası