Polymex 1060 İki Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesi

Nefes Alabilen Su Bazlı Akrilik Reçine Esaslı Çift Komponentli Sınıf 1 Sertifikalı (British Standard BS 476 ya uygun) İki Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesidir.

Çift bileşenli, modifiye Akrilik reçine bazlı, seramik, karo, cam mozaik kaplı izolasyon problemli yüzeylerin su geçirimsiz hale gelmesi için tasarlanmış şeffaf yangın geciktirici şeffaf vernik . Mevcut havuzların izolasyon problemlerinin çözümünde seramik, karo, cam mozaik, fayans vb. kaplamaların sökülmesine gerek kalmadan son derece kolay ve ekonomik bir şekilde su yalıtımını sağlayan ürün, sürüldüğü yüzeyde mükemmel yalıtımın yanı sıra yüzeye parlak bir görüntü verir. Sert–elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez. Alkali ve klora karşı son derece dayanıklıdır. İki Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesidir Sararmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz. İşçiliği son derece kolay ve ekonomiktir. İki Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesidir.

Ürün Özellikleri

A.KAPSAM: İki Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesidir

Bu şartname, Kent Mobilyaları beton ürünlerinde betonu dış mekan koşullarına karşı koruma amaçlı kullanılacak olan ve beton yüzey koruyucu cila sınıfına giren malzemeleri kapsamaktadır.

Şeffaf Yangın Geciktirici Şeffaf Vernik.

GENEL ŞARTLAR:

 • Asit ve bazik çözeltilere karşı dirençli olacaktır.
 • Sürüldüğü yüzeyde parlak bir görüntü oluşacaktır.
 • Boya gerektirmeden yüzeyi doğal haliyle koruyacaktır.
 • Yağmur suyu, kir vb.’nin beton içine nüfuz etmesini önleyecektir.
 • Cila sistemi insan sağlığına zararlı kurşun vb maddeleri içermemelidir.
 • Kimyasal yapısı solvent bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon modifiyeli, teflon katkılı ve şeffaf olacaktır
 • Beton cilası tiner vb. inceltici kullanımına ihtiyaç duymadan uygulanabilir olmalıdır.
 • Yoğunluğu 0,80-0,90 ± 0,02 gr/cm3 olacaktır.
 • Pistole ve rulo ile yüzeye uygulanabilecektir.
 • Tek kat sarf miktarı 250-300 gr/m2 olacaktır.
 • Dokunma kuruma süresi 30 dakikayı geçmeyecektir.
 • Tam kuruma süresi 20 oC ve % 65 bağıl nemde 24 saati geçmeyecektir.
 • İki Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesidir.

C.STANDARTLAR VE REFERANSLAR:

 • TS 1752 Uçucu olmayan madde miktarı
 • TS 39/5809 Viskozite
 • TS 4817/4320 Kuruma
 • TS 4324 Stabilite
 • TS 7847 Su emme
 • TS 4315 Fırça ve Rulo ile uygulama

TEST VE DENEYLER: İki Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesidir.

Şeffaf uv Cilası İhale aşamasında; yüzeyine beton cilası uygulaması yapılmış ürünlerin değişik iklim koşullarındaki performanslarını gösterir deneyler, yoğunluk tayini, sarfiyat tayini, renk ve parlaklık tayini, tam kuruma süresi tayini deneyleri üniversitelerde, enstitülerde veya akredite olmak kaydıyla bağımsız kuruluşlarda yaptırılarak raporlar POLYMEX KİMYA.’ya teslim edilecektir.

Ayrıca, polymex kimya. gerekli gördüğü durumlarda yukarıda belirtilen deneylerin tamamını veya bir kısmını teknik şartnameye ve standartlara uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, masrafları alıcıya ait olmak üzere üniversitelerde, enstitülerde veya akredite olmak kaydıyla bağımsız kuruluşlarda yeniden yaptırabilecektir.

Ayrıca Resmi kurumlar. tarafından önceden denenmiş ihale konusu ürünler uygun olduğu takdirde ihaleye kabul edilecektir. Beton cilası teslim alınma aşamasında, her gelen parti için geçerli olmak üzere alınacak olan numunenin su geçirimsizlik deneyi, yoğunluk deneyi, renk ve parlaklık deneyi yapılacaktır. İki Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesidir

Teknik Özellikler

 • Yoğunluk A komp. (25°C, g/mL): 0,93 ± 0,10
 • Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %): 30 ± 2
 • Su aktarım hızı (kg/ m2. h0,5): < 0,1 SINIF W3
 • Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm2): Rijit sistemtrafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm²
 • Su buharı geçirgenliği (m): SD ≤ 5 SINIF I
 • Karışım ömrü (23°C): 5 – 6 saat
 • Karışım: 1/1
 • Çözücü: Organik çözücü
 • Şeffaf Yangın Geciktirici Şeffaf Vernik

Uyarılar

Polymex Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında verilen teknik bilgiler özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeleri kapsamaktadır. Polymex Yapı Kimyasalları ‘ nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler uygun koşullarda saklandığı, uygulandığı durumlarda Polymex Yapı Kimyasalları’ nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. ,

Ürünlerin uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Polymex Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken doğru ürünü ,doğru şekilde ,doğru uygulama şartlarına ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz.

POLYMEX YAPI KİMYASALLARI tarafından ticari elverişlilik ve / veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Polymex Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Yapı Kimyasalları uygulayıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.

Polymex Yapı Kimyasalları ‘ nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar Polymex Yapı Kimyasalları ‘na başvurarak ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. İki Bileşenli Şeffaf İzolasyon Malzemesidir.